Power of P.E.P. ism Wilde Ganzen

24000 kinderen extra bereiken met het programma “Power of P.E.P.

Supermooi nieuws gehad van Wilde Ganzen ! We gaan duizenden extra kinderen in Zuid-Afrika helpen zich weerbaarder te maken tegen seksueel misbruik.

De komende 3 jaar worden er 20 extra Child Safety Officers opgeleid.

Het eerste jaar alleen rollen wij het programma ” Power of P.E.P.” (Prevention, Education Protection) uit op 14 nieuwe scholen in 5 nieuwe community”s.

Power of P.E.P. geeft voorlichting op scholen over het bewaken van de lichamelijke integriteit van kinderen, en leidt nieuwe Child Safety Officers op om de kinderen die toch in aanraking zijn geweest met seksueel misbruik of mishandeling bij te staan in hun verwerkingsproces, bij de aangifte en in de Rechtbank. Zij zorgen ook voor tijdige toediening van het middel P.E.P. die de kans op besmetting met HIV/Aids verkleint. TIP: lees ook de betreffende pagina hierover op onze website!

Daarnaast worden twee Child Safety Officers opgeleid ten behoeve van lokale fondsenwerving.

We zijn een half jaar bezig geweest met het schrijven van aanvraag voor Wilde Ganzen en het uitdenken van de grote lijnen!!

Ik heb er ontzettend veel zin om aan de slag te gaan!!

Heel veel dank aan Marit van de Liere voor haar geduld en hulp bij het doen van deze aanvraag!

En nu hard aan de slag om de overige fondsen binnen te halen! Met het vertrouwen van Wilde Ganzen en de hulp van Betty Jelier ben ik vol goede moed dat ook dit gaat lukken!!

Onze Child Safety Officers van Operation Bobbi Bear verdienen dit goede nieuws na een jaar vol geweld en rellen, en al twee jaar van inkrimping van fondsen van lokale ondernemers vanwege Covid19!

Voor de resterende fondsenwerving is het belangrijk dat dit bericht zoveel mogelijk gedeeld wordt. Alvast bedankt voor uw medewerking!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close