Preventie Seksueel Overschrijdend Gedrag

Wat wij in Nederland kunnen leren van het werk van Operation Bobbi Bear, Zuid-Afrika

Als ANBI stichting maken wij ons al een paar jaar hard voor de rechten van seksueel en mishandelde kinderen. In ons geval in Zuid-Afrika.

Wij steunen de mensenrechtenorganisatie Operation Bobbi Bear. Als we één organisatie op mogen noemen die absoluut expert is op het gebied van Kindermishandeling, dan zijn zij het.  Als u ons volgt dan weet u dat deze groep waanzinnige vrouwen, allen ervaringsdeskundig, al sinds 1994 getraumatiseerde kinderen bijstaat in hun werkgebied Amanzimtoti, in de provinceie KwaZulu Natal, Zuid-Afrika. Hun specialiteit is seksueel misbruik. Echter, in de praktijk staan hun deuren óók open voor kinderen die het slachtoffer zijn geworden van andere vormen van kindermishandeling.

Vanuit Nederland steunen wij als Stichting Bobbi Bear NL deze organisatie waar wij kunnen. En dat steunen gaat voornamelijk door middel van fondsenwerving voor de middelen die nodig zijn bij de uitvoering van hun werk. Maar wij komen meer en meer tot het besef dat het werk van Operation Bobbi Bear ons ook in Nederland wel eens héél veel kan brengen. We kunnen ervan leren!

Het werk van de Rough Aunties, zoals zij vanwege het stoere, onverzettelijke maar vooral liefdevol werk worden genoemd bestaat niet alleen uit redding en begeleiding van getraumatiseerde kinderen. Hun Keywords zijn: Prevention, Education en Protection. P.E.P. Ik ga u vertellen hoe dat bij hun wordt ingevuld, in de hoop dat er voldoende aandacht voor komt en hun methode naar Nederland wordt gehaald!

P. van Protection

Door het uitermate goed uitgeruste netwerk en samenwerkingsverband met niet alleen Politie, Jeugdbescherming, en scholen, maar vooral ook via de Child Safety Officers (CSO’s) die in elke gemeenschap in het huidige werkgebied zijn vertegenwoordigd, komen de meldingen snel terecht bij het reddingscentrum van Operatie Bobbi Bear in Amanzimtoti. Één van deze CSO’s gaat zo snel mogelijk naar het kind toe, al dan niet met begeleiding van andere professionals. Als het kind veilig is, gaat deze CSO met behulp van de Bobbi Bear, met het kind in gesprek.

In dat gesprek wordt de Bobbi Bear ingezet als instrument om uitdrukking te kunnen geven aan de aard van het trauma, zonder dat het kind secundair getraumatiseerd wordt. Het kind hoeft geen woorden te gebruiken die het nog niet eens kent, of die het in de Zulucultuur nog niet mag uitspreken omdat dat dit verboden is voor on-volwassenen. Via deze methode weet de CSO vrij snel of het kind in aanraking is geweest met lichaamssappen, en dus medicatie moet hebben om het risico met besmetting op HIV-aids te verkleinen. Als dat nodig is, bereid de CSO het kind voor op het (forensisch) onderzoek in het ziekenhuis, en de toediening van de medicatie.

De CSO heeft de beschikking over een Rape Bag bij elke nieuwe casus. Hierin zitten ook de benodigde middelen om forensisch materiaal veilig te stellen. De CSO’s zijn echt de vertrouwenspersonen van deze kinderen, door het hele traject heen. Zo gaan zij ook mee naar het politiebureau, waar door Operation Bobbi Bear in samenwerking met de politie de Victim Friendly Centre’s zijn neergezet.  Hier kunnen kinderen, apart van het politiebureau en onder begeleiding van de CSO, hun aangifte doen. En ook in de Rechtbank gaat de CSO en de Bobbi Bear mee. De beer is als gedeeltelijke verklaring van het kind en dus als onderdeel van het bewijsmateriaal.

E. van Education

Education is everything! In Nederland zijn wij nog veel te bang om het beest seksueel misbruik, bij de naam te noemen. Nog veel te vaak hoor ik dat mensen gewoon niet geassocieerd willen worden met het woord alleen al. En dat is echt je kop in het zand steken, want het is een pandemie die al veel langer bestaat dan Corona. Het verdrietige is dat er op deze pandemie niet groot ingezet wordt. Het blijft stil. Een enkele ouder legt iets uit over waar de grens ligt bij lichamelijk contact van iemand die niet de ouder/verzorger is.

We besteden ontzettend veel tijd aan het interviewen van inmiddels volwassen slachtoffers. Nuttig in het proces van bewustwording, moeten wij ook echt blijven doen. Maar die kinderen, die kijken geen Eva Jinek, geen Humberto Tan. Die lezen geen kranten. De Rough Aunties bereiken de kinderen wél. Met veel scholen is de afspraak dat er periodiek één of meerdere aunties een voorlichting komen geven over seksueel misbruik en de werking van het HIV-aids virus. En zo weten de kinderen wat zij moeten doen en naar wie zij kunnen toestappen in hun community wanneer er iets is of wanneer er vragen zijn. Eigenlijk gaan de Auntie’s op Tour! En veel scholen in de omgeving willen óók samen werken met Operation Bobbi Bear. Reden waarom Wilde Ganzen onlangs heeft toegezegd met ons te willen samenwerken bij de realisatie van een 3-jarig programma waarin het werkgebied van Operation Bobbi Bear wordt uitgebreid. Hierdoor zullen er al snel 24000 kinderen meer worden bereikt, waarschijnlijk al in het eerste jaar.

De middelen waarmee deze educatie wordt gegeven zijn eenvoudig. Via een poppenspel leren de kinderen over het virus, over hoe het immuunsysteem werkt. Er is een pop voor het virus, een pop voor ieder deel van het immuunsysteem.  Dat, een flinke dosis overtuiging en even zoveel humor. Meer heb je niet nodig. De beer is ook aanwezig, kinderen zien hem alvast, en dat maakt de drempel om via de beer over het seksueel misbruik of de mishandeling te communiceren, iets laagdrempeliger.

P. van Prevention

Natuurlijk werkt de educatie uit het kopje hierboven preventief. Daarnaast, zoals gezegd, zit er in elke gemeenschap minsten één CSO.  Al heel lang dus dezelfde vertrouwenspersoon in dezelfde buurt. Het gaat bij dit onderwerp om vertrouwen. Kinderen worden 9 van de 10 keer niet mishandeld en misbruikt door vreemden. Het tragische is dat het altijd gaat om een volwassene die het vertrouwen van het kind eerst gewonnen heeft, voordat hij toeslaat. Als kind ben je loyaal aan die persoon, en zeker in de Zulu-cultuur is het not-done om een volwassene tegen te spreken. De ervaringsdeskundigen CSO’s weten dat. Hun preventieve werking bestaat dan ook uit het aan de lopende band aanwezig zijn in de gemeenschap. Zorgen dat je toegankelijk en vertrouwd bent. Ze geven voorlichting op scholen en kerken, en fungeren als vertrouwenspersoon voor mensen die iets vermoeden, maar niet zeker zijn, of het moeilijk vinden. Dat vertrouwen winnen, daar zijn zij al heel lang geleden mee begonnen, met de wekelijkse Tree Sessions onder de Illovo Tree. Tot voór Corona liepen tussen de 50 en 300 kinderen uren op de zaterdag, om zo een Tree Session te kunnen bijwonen. Elke week op dezelfde dag. Hun vaste CSO’s zijn daarbij aanwezig, een pater komt af en toe een peptalk brengen, er wordt gezongen, er is een maaltijd en er wordt gedoneerde kleding en speelgoed uitgedeeld. Een potje voetbal, en samen spelletjes doen. Het kind kan op zo een dag onbezorgd kind zijn, en zo worden de CSO’s geassocieerd met een Veilig Thuis. Het gebeurt dan ook vaak, dat een kind in zijn eigen gemeenschap contact zoekt met de CSO. Bottomline: Zorg dat je als ervaringsdeskundige en overheid outreachend bezig bent. Ga de polder of de stad in, en maak mishandeling en seksueel misbruik bespreekbaar onder én met kinderen. Zijn zijn de potentiële slachtoffers van straks, en zij worden juist of onvoldoende niet bereikt in de huidige aanpak. De Rough Aunties vragen financiële of fysieke steun bij de lokale middenstand. En terwijl zij daar zijn voor een praatje, geven zij hun informatie af: Een folder met daarin de 10 tekenen van seksueel misbruik. Simpel, en doeltreffend.

Samenvattend: De les die Nederland hier uit kan leren:

  • Media: Pak jullie rol in deze week van het kindermisbruik van 15-21 November. Introduceer de Rough Aunties. Schrijf over hen, laat ons een woord doen in een talkshow.  Of beter nog laat hen zelf vertellen waarom wat zij doen wél werkt. Verspreid de boodschap dat de kwetsbare kinderen zélf ook bereikt moet worden.  Lees het pakkende artikel dat Marjolein Westerterp in haar mooie reis- en lifestyle magazine Oog voor Afrika schreef over het werk en de achtergrond van Operation Bobbi Bear via deze link: Artikel Stoere Tantes in Oog voor Afrika  Kijk ter inspiratie de IDFA documentaire over het werk van Operation Bobbi Bear 
  • Ervaringsdeskundigen: bundelt u. Ga gezamenlijk aan de gang en ontwikkel een programma in samenwerking met en betaald door de overheid om ook bij ons Tree Sessions en PEP sessions te gaan geven. Doe dat dicht bij huis, en zorg dat je outreachend bezig bent. Kinderen moeten je kennen, voordat ze je vertrouwen. Investeer daarin. En blijf eens bij je eigen buurt. Jullie vertellen je verhaal en dat is heel belangrijk. Evenzo belangrijk is dat de kinderen, de potentiële slachtoffers, bereikt worden. Dat is de enige manier om te voorkomen dat seksueel misbruik ongestraft door kan gaan. Jullie hebben de power om het te stoppen. Je bereikt de kinderen niet met het zoveelste boek, of de zoveelste talkshow. Waarmee ik niet zeg dat je daar mee moet stoppen, maar ga voor de kinderen. Je wilt niet dat deze pandemie zo doorgaat toch? Organiseer iets in de wijk, in een vaste frequentie, op een vaste plek. En kijk ook even naar de IDFA Documentaire Rough Aunties, ter inspiratie! Liever een artikel lezen? Alsjeblieft: Artikel Stoere Tantes in Oog voor Afrika 
  • Overheid: Onderschat niet langer het leed aangebracht aan deze kinderen. Ga preventief te werk. Faciliteer de werkwijze met de P.E.P. sessies. Ik hoef u toch niet voor te rekenen hoeveel kosten de maatschappij moet dragen ten gevolge van getraumatiseerde kinderen? De enorme bedragen voor therapie, de kosten van ontspoorde kinderen of jong volwassenen zijn torenhoog. De kosten daarentegen voor het faciliteren van P.E.P. sessions op onze scholen, die zijn verwaarloosbaar. Betaal de ervaringsdeskundige gewoon de uurtjes uit die zij hieraan besteden. En kijk ook even naar de IDFA Documentaire Rough Aunties, ter inspiratie! Liever een artikel lezen? Alsjeblieft: Artikel Stoere Tantes in Oog voor Afrika 
  • Jeugdbescherming en alle daaraan gelieerde organisaties.  Kijk naar de IDFA Documentaire Rough Aunties, ter inspiratie! Liever een artikel lezen? Alsjeblieft: Artikel Stoere Tantes in Oog voor Afrika Werk samen met de overheid en de ervaringsdeskundigen, scholen, politie en justitie. Lokaal. Het netwerk moet zich als een spinnenweb om de dader van misbruik en mishandeling heen gaan sluiten. Zorg voor één vast symbool zoals de Bobbi Bear, en laat dat rondgaan onder de kinderen op scholen. Maak het onderwerp politiek ongevoelig. Het mag niet zo zijn dat er na elke verkiezing weer onzekerheid is over het voortbestaan de P.E.P programma’s. In de grondwet is verankerd dat de kinderrechten worden beschermd. Dat mag nóóit onderbelicht blijven. De week van het Mishandelde Kind moet echt ook actie’s gaan opleveren, die het kind daadwerkelijk gaan beschermen. Anders is het gewoon de zoveelste week van……

Geef DEZE PANDEMIE eindelijk de aandacht die het verdient.

Zoals de Rough Aunties zeggen: ” Every Little Body is A Somebody”

Oprichter van Stg Bobbi Bear Nederland samen met Karin Bloemen in Amsterdam op een bijeenkomst in het kader van de week van de Kindermishandeling in 2021

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close