Missie

Onze Missie

Onze missie én droom is  Operation Bobbi Bear zoveel mogelijk te ondersteunen bij het  voldoen van de maandelijkse operationele kosten. Dat komt neer op ongeveer € 800 euro per maand.  De kosten zijn onder andere:

 • Elektriciteit
 • Telefoon
 • Benzine *
 • Voedsel
 • De kosten voor de aanschaf van de Bobbi Bear
 • alle andere denkbare artikelen nodig bij de noodopvang van jonge kinderen
 • vergoeding van de speciaal opgeleide “Child Safety Officers”

* OBB bezit een aantal auto’s die worden ingezet voor reddingsacties, voor het doen van boodschappen voor het centrum, het ophalen van gedoneerde goederen, het vervoeren van de kinderen naar pleeggezinnen, de rechtbank en het ziekenhuis.

Hoe denken wij deze missie te volbrengen?

Wij willen dit doel bereiken door:

 • Het vergroten van de naamsbekendheid van Operation Bobbi Bear in Nederland, zowel met behulp van fysieke aanwezigheid op allerlei gerelateerde evenementen als via de Social Media.
 • Crowdfundingacties
 • Operation Bobbi Bear actief te  presenteren aan grotere filantropische instellingen en fondsen
 • In overleg en samenwerking met Operation Bobbi Bear nieuwe initiatieven ontplooien om inkomsten te genereren in Zuid Afrika. Om deze initiatieven om te zetten in concrete plannen en deze uitgevoerd te krijgen, zal de Stichting Bobbi Bear Nederland aansluiting zoeken bij Nederlandse organisaties die veel ervaring hebben met kleinschalige ontwikkelingshulp
 • Activiteiten organiseren waarmee geld kan worden gegenereerd, zoals het organiseren van benefietconcert, het actief collecteren op marktjes, braderieën en geschikte festivals, sponsorlopen ect.
 • Exploitatie van De Bobbi Bear Webshop een webshop waar artikelen kunnen worden gekocht met het logo van Operation Bobbi Bear.
Logo Webshop

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close