Onze fondsenwerver: Betty Jelier!

Na een lunchmeeting, en zoommeeting, een telefoongesprek en wat mails over en weer zijn wij eruit!  Wij gaan een nieuw hoofdstuk in met Stichting Bobbi Bear Nederland!

Wij zijn ontzettend blij dat Betty Jelier-Kiestra ons gaat helpen bij het werven van fondsen voor Operation Bobbi Bear. Betty heeft ruime ervaring met fondsenwerving in loondienst, en sinds 2 jaar is zij Zelftandig Fondsenwerver bij “Betty In Bedrijf”  Betty haar hart ligt écht bij kwetsbare doelgroepen, en dat geeft ons het vertrouwen dat zij tot het uiterste zal gaan voor onze doelgroep, de jonge slachtoffers van seksueel misbruik in KwaZulu Natal, Zuid-Afrika.

Betty en ik hoorden over elkaar op de Partindag 2019, en hebben enige tijd daarna contact met elkaar gezocht. Het bestuur van Bobbi Bear Nederland vond dat het tijd werd de fondsenwervingsactiviteiten te professionaliseren. Na het bezoek aan onze partner Operation Bobbi Bear in Zuid-Afrika bleek die noodzaak er nog meer te zijn dan wij al dachten.

3-jarig programma Power of P.E.P.

Supermooi nieuws gehad van Wilde Ganzen ! We gaan duizenden extra kinderen in Zuid-Afrika helpen zich weerbaarder te maken tegen seksueel misbruik.

De komende 3 jaar worden er 20 extra Child Safety Officers opgeleid.

Het eerste jaar alleen rollen wij het programma ” Power of P.E.P.” (Prevention, Education Protection) uit op 14 nieuwe scholen in 5 nieuwe community”s.

Power of P.E.P. geeft voorlichting op scholen over het bewaken van de lichamelijke integriteit van kinderen, en leidt nieuwe Child Safety Officers op om de kinderen die toch in aanraking zijn geweest met seksueel misbruik of mishandeling bij te staan in hun verwerkingsproces, bij de aangifte en in de Rechtbank. Zij zorgen ook voor tijdige toediening van het middel P.E.P. die de kans op besmetting met HIV/Aids verkleint. TIP: lees ook de betreffende pagina hierover op onze website!

Daarnaast worden twee Child Safety Officers opgeleid ten behoeve van lokale fondsenwerving.

We zijn een half jaar bezig geweest met het schrijven van aanvraag voor Wilde Ganzen en het uitdenken van de grote lijnen!!

Ik heb er ontzettend veel zin om aan de slag te gaan!!

Heel veel dank aan Marit van de Liere voor haar geduld en hulp bij het doen van deze aanvraag!

En nu hard aan de slag om de overige fondsen binnen te halen! Met het vertrouwen van Wilde Ganzen en de hulp van Betty Jelier ben ik vol goede moed dat ook dit gaat lukken!!

Project Beren op Wielen:

Om de continuïteit van het dagelijkse werk te kunnen blijven waarborgen is een auto  absolute noodzaak.. Hierbij moet u onder andere denken aan:

  • Vervoer van de Child Safety Officers van reddingcentrum naar meldingen en vervoer terug naar het reddingcentrum met één of meer kinderen
  • Vervoer van één of meer kinderen naar dokter, politiebureau, ziekenhuis of andere medische specialisten
  •  Het halen en brengen van kinderen van uit het reddingcentrum van en naar school, zwemles en sport.
  •  Het doen van boodschappen voor reddingcentrum en CSO’s
  •  Het bijwonen van rechtzaken als getuige-deskundige, vaak met betrokken kinderen
  • Overleg met politie, welzijnsorganisatie en andere instanties
  • Het ophalen van gedoneerd voedsel, kleding en speelgoed
  • Ophalen en vervoeren van vrijwilligers

De auto die nu ter beschikking staat aan het team in Zuid-Afrika heeft prima dienst gedaan, maar staat te vaak stil met pech. Zeker in de late avonduren en nacht is het vanwege de veiligheid echt niet handig om met pech aan de kant van de weg te staan. Openbaar vervoer is geen optie. De auto is dus echt een noodzaak.

Eureka Olivier, CEO, liet ons weten zich hier zorgen over te maken. In de 1e plaats vanwege de veiligheid van haar team en de kinderen. Maar ook het kostenplaatje speelt een rol. De onkosten voor reparatie van de huidige auto lopen te hoog op. In overleg met haar is ervoor gekozen om Betty haar 1e fondsenwervingsactiviteiten voor ons dus te richten op het verkrijgen van fondsen voor een jonge 2e hands auto ter vervanging van de auto hieronder. Uiteraard denken wij ook aan de kosten van verzekering, benzine en een onderhoudscontract.

Wij hopen natuurlijk dat Betty haar activiteiten tot het gewenste resultaat zullen leiden en wensen haar heel veel succes. Maar bovenal heten wij haar welkom in de wereld van onze Rough Aunties, en danken wij haar bij voorbaat voor haar inspanningen! Het zal zeker geen  makkelijke klus zijn! Wij houden u op de hoogte.

Meer weten over Betty in Bedrijf? Linkedin:


%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close