Stichting Bobbi Bear NL beëindigd werkzaamheden

Press here for Englisch Version

Afgelopen December zijn voorzitter Tamara Bosboom en ik op werkbezoek geweest bij Operation Bobbi Bear.

We hebben helaas moeten constateren dat er wij geen toekomst meer zien in een samenwerking met hen. Reden hiervoor is dat, ondanks herhaald verzoek hiertoe gedurende de afgelopen 2 jaar, het management van Operation Bobbi Bear niet in staat is geweest om een toekomstplan voor meerdere jaren op te stellen waarin zij hun visie uiten en nieuwe doelen stellen.

Zoals sommigen van jullie misschien hebben meegekregen, waren er tot en met Covid19 nog inkomsten vanuit een vrijwilligersprogramma. De situatie is echter wereldwijd veranderd en vrijwilligers zullen, gezien de recente calamiteiten in KwaZulu Natal, niet gauw opnieuw komen. Daarnaast zijn de inkomsten vanuit sponsoring door lokale bedrijven sinds Covid, de rellen en de overstromingen bijna helemaal stil gevallen.

Het was dus al geruime tijd bekend dat het roer om moest bij Operation Bobbi Bear om te blijven overleven. Alleen ging dat roer niet om en kwam er geen plan. Wij als Stichting Bobbi Bear NL kunnen en willen dat plan niet voor Operation Bobbi Bear maken. Het is ten slotte hún organisatie, zij nemen de besluiten en wij ondersteunen die slechts. Helaas kwamen die besluiten er niet, en ook geen plannen.

Verder hebben wij ter plaatse geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet zo efficiënt verloopt als wij mogen verwachten. Ook vinden wij het teleurstellend dat ondanks herhaaldelijke verzoeken van onze kant hierin aanpassingen te doen, het management nog steeds in handen ligt van één en dezelfde persoon. Dat maakt de organisatie kwetsbaar. Dan hebben wij ook nog een verschil van mening over de noodzaak de Child Safety Officers te empoweren zich verder te ontwikkelen.

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Wilde Ganzen afgesloten voor het programma Power of PEP. In dit kader bezocht ook Wilde Ganzen Bobbi Bear in augustus van dit jaar. Zij constateerden dat, in vergelijking met andere partners in dezelfde regio, het lijkt of de veerkracht van Operation Bobbi Bear achter blijft.  Ondanks hun vaststelling wilden zij Operation Bobbi Bear nog steeds als samenwerkingspartner. Maar dan zou er wel een visie moeten zijn over hoe de deuren van het Bobbi Bear huis open te houden en de lopende kosten te kunnen betalen. Het programma Power of PEP zou namelijk meer jaren draaien. 

Die zekerheid of een plan daartoe, is er niet gekomen. Zelfs een intentie tot het sparren met andere organisaties of het maken van een begin van een plan, was er niet.

Wij hebben Eureka en de CSO’s nog voor ons vertrek uit Zuid-Afrika in kennis gesteld van ons besluit. We hebben de gelden die nog gereserveerd stonden voor Power of PEP, als kerstgratificatie verdeeld over alle personeelsleden van Operation Bobbi Bear.

In de bestuursvergadering van onze stichting Bobbi Bear Nederland van 3 Januari jl is het besluit om onze stichting op te heffen bekrachtigd. Als penningmeester heb ik alle donaties die ná 15 december zijn gedaan, klaargezet voor terugstorting bij ons betaalsysteem Mollie. Hou even in gaten of jouw donatie daar ook onder valt en of die terug komt. Stuur anders even een mailtje dan zoek ik het verder uit. 

Wij zijn er zeker van dat met alle donaties de afgelopen jaren veel mooie dingen voor de kinderen van Operation Bobbi Bear zijn gedaan. Daarover hebben wij geen enkele twijfel. Onze dank voor alle steun is oprecht en groot! Er is écht een verschil gemaakt voor de kinderen bij Operation Bobbi Bear. Verder wil ik buj deze donateurs vragen je bankinstelling opdracht te geven de periodiek incasso of periodiek opdracht te stoppen, als je die hebt afgegeven. 

Wij betreuren het dat wij dit besluit hebben moeten nemen. Het deed Tamara en mij ook echt pijn.

Als persoonlijke noot wil ik hieraan nog toevoegen dat ik altijd met veel liefde mijn vrije uren (en geld) heb gestoken in het oprichten van de stichting, de ANBI-status en het “binnen halen” van Wilde Ganzen als samenwerkingspartner. Het opzetten van een website, het aanmaken van een goed lopend donatiesysteem, ik deed het allemaal voor de eerste keer. Met vallen en opstaan leek de stichting eindelijk serieus wat voor elkaar te krijgen toen de ANBI status tot stand kwam en de samenwerking. Daar was ik oprecht trots op. Een makkelijke beslissing was het stoppen met de activiteiten dan ook allerminst. Al vóór vertrek naar Zuid-Afrika was er aan mijn kant enige frustratie vanwege het zo stroperig verloop van de samenwerking met OBB inzake Power of PEP, het 3-jarig programma dat wij met Wilde Ganzen zouden gaan lopen en wat echt absoluut een waanzinnig mooi programma was. Ik heb de afgelopen weken dan ook heel wat tranen gelaten. De stichting voelde als “mijn kindje” maar dat was het natuurlijk niet. Operation Bobbi Bear was een liefdevol onderdeel van mijn leven en mijn passie om hen vooruit te helpen was als een brandend vuurtje in mij.

Maar ik heb ook een verplichting naar alle donateurs. Hun geld moet direct en volledig terecht komen ten bate van armoedebestrijding en de directe hulpverlening aan getraumatiseerde kinderen, en we moeten een redelijke zekerheid hebben over de continuïteit van de organisatie. Over deze punten waren Tamara en ik niet meer zeker tijdens het bezoek, waarin wij met veel partijen binnen en buiten OBB in gesprek zijn geweest.

Ik wil ter afsluiting een aantal mensen enorm bedanken voor alle hulp:

 • Allereerst: Aan alle Rough Aunties die de afgelopen jaren hun levenservaring met mij hebben gedeeld waardoor ik als persoon enorm gegroeid ben!
 • Aan alle donateurs, groot en klein, voor het mogelijk maken van veel mooie projecten en projectjes!
 • Aan mijn allertrouwste fan en supporter, die altijd met steun en met activiteiten aan mij zij stond de afgelopen 6 jaar: Mijn man Stephan de Ruijter!
 • Aan mijn tweede trouwste supporter en raadsvrouwe Marjolein Westerterp, voor haar aanmoediging maar ook kritische blik.
 • Aan mijn zoon Mika voor het helpen maken van de website
 • Aan mijn medebestuursleden David, Lisa en Tamara voor het belangeloos investeren van hun tijd!
 • Aan de belangenorganisatie Partin, omdat ik alle formaliteiten alleen met behulp van hun handige online-tools heb kunnen afhandelen!
 • Aan Betty Jelier, onze vast fondsenwerfster, voor haar inspanning met name voor het project “Beren op Wielen
 • Aan Marit van de Liere, voor al haar geduld bij het samenwerken aan het projectplan Power of P.E.P!
 • Aan Kayleigh Boerjan voor het meedenken en moreel ondersteunen!
 • Aan Tamara voor het feit dat zij aangehaakt is bij het recente bezoek aan OBB. Zonder haar steun en pragmatische kijk op de situatie had ik het geheel niet zo goed kunnen analyseren.

De afhandeling en de ontmanteling van de stichting brengt nog wel enige weken werk met zich mee. Maar er komt een moment dat de website en de social media accounts zullen verdwijnen.

Ik had dit jaar graag begonnen met beter nieuws voor Operation Bobbi Bear en haar fans. Toch hoop ik op jullie begrip.

Wil je toch nog een toelichting? Stuur even een mailtje naar foodforbobbibear@gmail.com dan maken wij een bel- of zoomafspraak en zal ik alle vragen beantwoorden.

Vriendelijke groet,

Brigitte de Ruijter

Penningmeester/Oprichter

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close