Bezoek Operation Bobbi Bear Deel 1: aankomst

Aankomst Bobbi Bear Huis

Toen ik vandaag eindelijk weer aankwam in het Bobbi Bear House was het warm welkom gemeend en hartelijk, en toch anders dan in 2019, drie jaar geleden.

Ik kan mij herinneren hoe de lichtjes in de ogen van Eureka, Michelle Ladyfair en Jackie en later ook Studla en Mildred nog op gingen lichten toen ze mij zagen. Ze waren enthousiast en zo blij dat ik kwam na 2 jaar lang intensief contact. Nu zag ik slechts heel even een lichtje dat veel sneller leek te doven dan bij mijn vorige bezoek in 2019. Gelukkig lukt het Eureka wel om de lichtjes in haar ogen voor de foto tevoorschijn te toveren.

Ik zag nu doodvermoeide gezichten met ogen zonder lichtjes. Ik schrijf dit natuurlijk vanuit mijn beleving omdat ik jullie probeer mee te nemen in wat ik hier zie en constateer. En dat wil ik niet mooier maken dan het is, en ook niet dramatiseren.

Verhaal plaatselijke pers

Na een uurtje komt een plaatselijke journalist het kantoor van Bobbi Bear binnen. Een weldoener heeft Bobbi Bear een hele pagina aan advertentieruimte gegeven en er komt een artikel over hun werk in de lokale krant. Dit is aangeboden omdat het verhaal in Amanzimtoti al langer rond gaat: Bobbi Bear kan zomaar over een paar weken de deuren moeten sluiten. De dingen die Eureka aan de verslaggeefster uitlegt zijn voor mij bekend. Maar de jonge verslaggeefster klappert bijna zichtbaar met haar oren. Ze vertrouwd ons toe dat haar chef heeft gezegd: “Je moet het stuk bijna zo schrijven dat de lezers zich bijna schuldig gaan voelen als zij niet helpen.”. Tsja, de community wordt al decennia lang bediend door OBB, dus mag het inderdaad niet opgeven te doneren.

Kwaad bloed

Maarja, economische tegenslag zet kwaad bloed. Mensen denken dat OBB rijk is, omdat het zo een mooi groot gebouw tot zijn beschikking heeft. Eureka vertelt de verslaggeefster hoe het zit en ik, de Hollander, kan het beamen. Dit gebouw is gedoneerd door Nederlanders, en de Jungle Gym  getimmerd door de “Dutch Carpenters.” Daarna hebben de Nederlanders niet meer structureel geholpen om het gebouw open te houden, maar wel kwamen de maandelijkse kosten voor het onderhoud en de aansluiting op de nutsvoorzieningen. En natuurlijk de verzekeringen.  Dit hebben zij tot nu toe kunnen betalen uit het vrijwilligersprogramma, de donaties van voormalig vrijwilligers, vrienden van over de hele wereld en natuurlijk ook de hulp van de lokale community. Daarnaast legt Eureka het belang uit van telefoons voor de CSO’s en het hebben van auto’s omdat public transport niet veilig is.

Ik heb jullie op de hoogte gehouden van wat er de afgelopen 2 jaar aan rampen voorbij is gekomen. Eueka zet het voor de verslaggeefster nog één keer op een rij: Covid19 was de eerste ramp, zo legt zij uit. Het betekende het einde van de inkomsten uit vrijwilligersprogramma’s. Die programma zorgde behalve voor  inkomen ook voor helpende handjes. Nu die weg zijn en “the Six”erbij, zijn er ook twee Caretakers bijgekomen.

De laatste vrijwilligers waren hier nog maar amper 2 weken toen het land dreigde op slot te gaan. Eureka heeft nog net op tijd de 2 laatste vrijwilligers op het vliegtuig naar huis gekregen. Een of twee dagen later ging het land echt dicht en hadden deze vrijwilligers gedwongen 2 jaar moeten blijven, terwijl hun familie en studie in Nederland was. In deze tijd liep ook de samenwerking met het Britse bureau dat de vrijwilligers regelde voor OBB stuk. De inkomsten waren te weinig voor dit bureau én de komst van “the Six”… heeft een groot deel van het  dagelijkse werk van OBB natuurlijk ook uitgebreid.

Het Bobbi Bear huis zoals het ooit is aangekocht.

The Six

Met “The Six” kwamen er in 2019 namelijk zes zeer getraumatiseerde kinderen wonen in het OBB huis. Blanke kinderen. Gevonden in een éénkamer kot aan de rand van een vuilnisbelt. Doodziek. Verslaafd. Geboren uit één drugsverslaafde moeder en 6 verschillende drugsverslaafde vaders. Zij stonden bloot aan verwaarlozing, seksueel misbruik en mishandeling. Al tijdens de conceptie liepen zij achterstanden in hun ontwikkeling op die met geen pen te beschrijven zijn. En daarna waren zij getuigen én slachtoffer van een moeder die seks had met de vaders van de kinderen,  en die haar kinderen slechts wilde omdat die haar wat inkomen opbrachten waarvoor zij haar drugs kon kopen.. Deze kinderen waren zo erg getraumatiseerd en zo fysiek ziek dat de medici hen geen enkele kans gaven op een volwaardig leven. Het feit dat al deze kinderen nog steeds samen onder één dak zijn en het inmiddels boven verwachting goed doen op school is een absolute wereldprestatie van alle Rough Aunties die hierbij betrokken zijn! Ik zag de kinderen toen ik met mijn man hier 3 jaar geleden binnen kwam. Ze waren doodsbang, verstopten zich. Nu komen zij mij allemaal begroeten én hebben zij prachtige rapporten op school. Mind You…Sommige van deze kinderen waren drugsverslaafd vanaf de geboorte en dat zette hun op een enorme achterstand.

Lokale middenstand valt om

Voor OBB betekende Covid19 niet alleen dat de kinderen weer een terugval kregen omdat de scholen werden gesloten en zij uit hun ritme raakten. Het raakte OBB ook in het financiële hart. Want niet alleen stopte het vrijwilligersprogramma abrupt, ook de funding vanuit de burgers en de lokale middenstand in Amanzimtoti werd veel minder. Het was ieder voor zich. En bedrijf na bedrijf viel om.  OBB mag trots terug kijken op wat zij voor de community deden, en wat zij daar voor terug kregen. Maar ineens werd het een stuk minder terwijl het werk meer werd.

Want NGO na NGO werd gekort in overheidsinkomsten en alleen OBB was onafhankelijk van overheidssubsidie. Dat betekent dat zij dus momenteel niet alleen casussen van seksueel misbruik behandelen, maar eigenlijk elk kind met complexe problematiek of trauma opvangen. Meer werk, minder inkomen.

De verslaggeefster weet natuurlijk van de rellen en plunderingen, maar Eureka legt haar uit dat hierdoor nog meer bedrijven die OBB steunden omvielen. Velen vertelden haar dat zij, na uitbetaling van het verzekeringsgeld, niet meer in KZN of zelfs in Zuid-Afrika wilden gaan investeren. Overigens hoor ik dit verhaal ook van hotelgenoten en zelfs in het vliegtuig. Veel Zuid-Afrikaners komen naar huis, maar wonen en werken in het buitenland. Zuid-Afrika lijkt straks een land te zijn met alleen nog arme mensen wonen, of mensen met een goed lopend

Eureka legt de verslaggeefster verder uit: “Ook de salarissen van de CSO, die écht niet meer voor niets werken, is een doorlopende kosten post. Zij hebben al op short notice gestaan en sommige staan dat nog steeds. ” Eureka legt het belang van mobiele telefoons uit voor de CSO’s en het gebruik van auto’s in plaats van public transport dat momenteel helemaal niet veilig is in KZN.

Tot nu toe werden deze kosten betaald uit het vrijwilligerswerk, donatieacties van ex-vrijwilligers, een geldprijs die Jackie won bij World of Children in 2017 en de acties van ex-vrijiwilligers. Dat OBB nog open is, komt door allerlei last minute actions van fans van OBB worldwide, zoals wij in Nederland. En door dat beetje lokale steun dat in Amanzimtoti nog wél overeind is gebleven.

Plan regering om NGO’s te helpen

Na de lootings komt er een plan van de regering om de NGO’s  weer op de been te helpen, maar de middenstand keert niet terug en de grotere bedrijven worden verplicht gesteld NGO’s te steunen voor een x percentage van hun omzet of winst. Echter, het  racisme neemt toe, omdat de kleuringen de ontevreden meute veroorzaakten die aanleiding gaf tot de rellen. Dus blank zegt: “Wij willen geen zwarten meer helpen die onze business en economie hebben omgelegd:  en de zwarte regering zegt: “Wij willen dat alle bedrijven een percentage toekennen aan NGO’s, maar dan alleen die bedrijven die 95% zwarte kinderen helpen.” Alleen al vanwege de blanke six, voldoet OBB niet aan die eis. Dat er onder de blanke bevolking inmiddels ook heel veel leed is door armoede, dat schijnt niemand te willen zien.

Overstromingen

Daarna, de rellen nog maar net achter de rug overstroomt KZN op desastreuze wijze. Er waren waarschuwingen, maar de regering heeft die niet doorgegeven aan de bevolking. Niemand zag dit dus op tijd aankomen. De totale infrastructuur ligt lang op zijn gat. Dit hele verhaal doet de paar bedrijven die nog wel overeind zijn gebleven alsnog omvallen. Scholen zijn vernield, riolering totaal kapot. E-colli dreigt, stranden zijn daarom nog gedeeltelijk gesloten. Lang niet alle wegen nog goed begaanbaar. Lang niet alle huizen herbouwd. De armoede verergert als gevolg van de werkeloosheid en daardoor wordt het drugs- en alcoholgebruik alleen maar groter. Met een desastreuze toename van huiselijk geweld als gevolg. Ook Aids lijkt weer om zich heen te slaan.

Eigen inkomsten OBB

Eureka krijgt nu de “What if-lady’s “ langs. Zo noemt zij de mensen die met allerlei, in haar ogen onzinnige, ideeën aankomen om geld te verdienen. Tot aan de donatie van kunstgebitten toe, die bij verkoop inkomen kunnen opleveren bij OBB. Maar Eureka zegt dat er geen tijd is voor dit soort opdrachten want de zaken gaan door. Zij laat de verslaggeefster weten dat er geen ruimte is om een inkomen te genereren bij Operation Bobbi Bear, omdat er teveel casussen zijn die hun aandacht verdienen. Normaal gesproken rond kerstmis zijn er allemaal charity’s, maar tot nog toe is er niets aan Charitygeld bij OBB binnengekomen.

Als de deuren dicht gaan:

De verslaggeefster vraagt wat er gebeurt als de deuren dicht gaan. Eureka zegt dat zij het werk dan vanuit hun eigen huis zullen gaan voortzetten. Waarschijnlijk zullen zowel Eureka, Michelle als Carika elk 2 kinderen van The Six meenemen. Maar veiligheid is een issue en persoonlijk lijken mij die electrische hekken wel nodig. Maar er is nog iets, nu weet iedereen OBB te vinden, ze zitten aan een hoofdweg en zijn goed herkenbaar en vindbaar. Terwijl ik binnen ben komt de ene naar de andere auto aanrijden met voedsel of spullen als kleding en speelgoed. Het wordt verdeeld onder hen die het nodig hebben en dat zijn ook de eigen werknemers, kinderen in care en natuurlijk de CSO’s.  Dit gebeurt waarschijnlijk niet meer als er geen vaste veilige plek is voor OBB.

Ladyfair

Praktisch als ik ben heb ik Eureka gevraagd om wat activiteiten tijdens mijn bezoek te plannen. Voorstel was bijvoorbeeld om Victim Friendly Units te bezoeken. Ladyfair is in het huis en samen met Eureka vertelt zij mij dat de politieagenten zelf de containers nu al een paar keer hebben overvallen, en dan alles wat er in staat, tot en met de airco aan toe, stelen en plunderen. Er zijn Victim Friendly Units gesloten, maar Ladyfair en Thuli weigeren weg te gaan. Zij blijven er zijn voor de kinderen, zelfs in een bloedhete container. Ladyfair vertelt mij dat blanke vrouwen in de Rural area’s nu echt worden gezien als rijke vrouwen, en dat berovingen en verkrachtingen voor ons op de loer leggen. Men pakt wat men nodig heeft, en heeft ook geen enkel respect meer voor de politie. Bijna iedereen heeft een wapen en men schroomt niet om het te gebruiken.

Scholen en Power of PEP

Ook de situatie op de scholen is onveilig geworden. Daar lopen jonge kinderen met messen rond en die gebruiken zij ook om elkaar en leraren neer te steken. Alles komt uiteindelijk voort uit armoede en een uitzichtloze situatie. Door de grote werkeloosheid na het omvallen van veel bedrijven is er weinig geld en weinig toekomstperspectief. Dat leidt tot meer drugs- en drankgebruik en dat weer tot meer (zeden)misdrijven. Er is geen respect meer voor leraren. Die situatie is zo ernstig dat de scholen weken eerder met kerstsluiting zijn. Ladyfair vertelt dat het absoluut niet veilig en de CSO’s ook niet meer hun sessies op die scholen durven doen. Dit is wel heel slecht nieuws voor het programma Power of Pep, dat wij zouden gaan runnen de komende 3 jaar ism Wilde Ganzen. Eureka én Ladyfair zeggen dat dit er écht niet inzit op kort termijn. Wij zullen Wilde Ganzen hiervan op de hoogte brengen.

Geld voor Power of Pep vrij maken voor andere lopende zaken

Omdat Power of PEP voorlopig echt niet door kan gaan, besluit ik geld dat we hadden gereserveerd staan hiervoor vrij te geven. Ook de laatste donaties kunnen naar Zuid-Afrika komen. Die zijn allemaal bedoeld voor Rape-bags, Beren, Child Safety salarissen en noodhulp. In totaal komt er dan een bedrag van E 13.500 vrij. Ik zal dat Eureka straks vertellen. Ik hoop dat het weer even lucht geeft. Als Tamara er is gaan wij absoluut verder nadenken en bepraten of er meer structurele oplossingen denkbaar zijn.

Moedeloos

Ik had graag met een vrolijker eerste blog gekomen, maar ik kan het niet mooier maken dan het is. Ik kom snel terug als ik meer dingen gezien en gevoeld heb. Blijf je mij volgen? Vanmiddag hoop ik naar het huis van een CSO te kunnen gaan. Omdat ik toch een oppepper wil geven, heb ik wat inkopen gedaan voor het eten van vanavond, met een lekkere taart erbij.

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close