Update Programma Power of P.E.P.

Het eerste kwartaal van 2022 is alweer voorbij. Het is bijna niet bij te houden, zo snel de tijd gaat. Hoog tijd voor een update!

Dankzegging donateurs

Als allereerste wil ik al onze maandelijkse en incidentele donateurs onder u van harte bedanken voor hun loyaliteit. Zeker in het zo onstuimige 2021 heb ik een paar keer een beroep moeten doen op u, in verband met noodsituaties. Fondsen die ons helpen, storten alleen geld voor concrete projecten. Niet voor noodhulp. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij altijd een potje hebben voor “Noodhulp”. Een aantal van u storten daar speciaal maandelijks geld voor via onze donatiepagina, project “Noodhulp” Ook uw bijdrage aan het project “algemene donaties” zijn van levensbelang. Hieruit betalen wij namelijk ook de kosten die wij moeten maken om onze stichting overeind te houden. Hoewel wij de kosten laag houden, zijn die er natuurlijk toch. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan:

 • kosten voor het in de lucht houden van de website en de betaalmodule die daaraan is gekoppeld
 • kosten voor het lidmaatschap van Partin
 • bankkosten
 • af en toe kosten voor flyers en ander promotiemateriaal

Situatie KwaZulu Natal

In KwaZulu Natal heerst nog steeds de noodtoestand, in tegenstelling tot de andere delen van Zuid-Afrika. De scholen zijn nog steeds gesloten. Volgens de laatste berichten gaan zij dinsdag 5 april open, maar helemaal zeker is het ook weer niet. De leerachterstand van de kinderen loopt maar op, en het wordt nog een hele toer dit te kunnen inhalen.

P. E. P. sessions op scholen

De P.E.P. sessions (Prevention, Education & Protection) van Operation Bobbi Bear op scholen zijn dus natuurlijk nog steeds niet van start gegaan. Maar deze zijn meer dan ooit nodig omdat het aantal gevallen van allerlei huiselijk geweld door de nog immer slecht economische staat waarin de provincie KZN zich verkeerd, enorm toeneemt. De scholen zijn sinds jaar en dag hét middel voor onze Child Safety Officers om getraumatiseerde kinderen te kunnen bereiken. Na iedere sessie die zij geven, melden zich nieuwe jonge slachtoffers.

Samenwerking Wilde Ganzen: Power of P.E.P.

Zoals bekend hebben wij als Stichting Bobbi Bear Nederland vorig jaar een overeenkomst met Wilde Ganzen getekend voor uitbreiding van de P.E.P. sessions. We zouden in 2022 op 14 nieuwe scholen die daarvoor op de wachtlijst staan bij Operation Bobbi Bear, de P.E.P. sessions gaan starten. Maar door de sluiting van de scholen is dit momenteel nog niet van start gegaan.

Vanmorgen, 2 april 2022, hebben Eureka en ik de zoommeetings wel weer opgepakt, aangezien de geluiden over de start van de scholen inmiddels positief te noemen zijn. Bij Operation Bobbi Bear gaan ze deze week selectie van de 5 CSO’s die moeten worden aangenomen voor het extra werk, afronden. Daarnaast wordt er weer even een update gemaakt van het benodigd budget om te kunnen starten met met de training van deze CSO’s. De bedoeling is deze week een datum te krijgen waarop de training daadwerkelijk kan gaan starten. Het is ontzettend fijn om te weten dat deze extra uit te betalen salarissen vanuit het Programma Power of P.E.P. kunnen worden betaald.

Wilde Ganzen stelt ongeveer E 5500,= ter beschikking hiervoor het 1e jaar van dit project, onder de voorwaarde dat de resterende E 12.000,= euro moeten nog elders worden gefund. Omdat via Wilde Ganzen de gelden overboekt worden en het programma door Wilde Ganzen is getoetst en ook wordt gemonitord, zijn andere fondsen vaak eerder geneigd om ons, Stichting Bobbi Bear Nederland, grotere donaties te geven. Onze vaste fondsenwerver Betty Jelier is hiervoor al aan de slag gegaan. Zij heeft een zich hard ingezet en het programma gepresenteerd aan een groot fonds, dat hierop besloot dat de aanvraag mocht worden ingediend. Betty is hoopvol gestemd, en wij duimen met haar mee!

Werkbezoek Zuid-Afrika

Ik had zelf in de planning om afgelopen maand naar Zuid-Afrika te gaan. Maar gezien de noodtoestand in KwaZulu Natal en de scholen die nog gesloten waren, hebben ik het bezoek opnieuw uitgesteld. Ik heb nu September staan als mogelijke datum voor een bezoek. Hopelijk kan ik dan al verschillende P.E.P sessions bijwonen en foto-rapportages maken!

Regeldruk kleine stichtingen

Afgelopen week heb ik al een post geschreven over nieuwe wetgevingen die de regeldruk voor kleine stichtingen nog hoger maken dan die al was. Hierin sta ik niet alleen, ook Partin, de brancheorganisatie voor Particuliere Initiatieven is hier heel bezorgd over. Er komen veel geluiden binnen, ook al over geblokkeerde bankrekeningen van kleine Nederlandse stichtingen die (nog) niet (geheel) aan de eisen kunnen voldoen. Lees ook het artikel dat Partin hier over schreef. De wetgeving gaat erg ver. Bestuurders van stichtingen plegen zelfs een economisch delict als zij niet (kunnen) voldoen aan de eisen. Wij hopen komende week alsnog de formulieren voor het UBO register te kunnen aanvullen. Ik heb wel voor de zekerheid. E 8500,= euro overgemaakt die op onze bankrekening in reserve stond om de extra kosten voor beren, rape-bags, uren Child Safety Officers en andere kosten binnen het project Power of P.E.P beschikbaar te houden. Het bedrag is door CEO Eureka Olivier ontvangen en staat inmiddels op de spaarrekening van Operation Bobbi Bear. Dan blijft nog het verhaal van de WBTR, waar ik een jaar geleden een flink aantal weken aan heb moeten werken. Deze wetgeving betekende een aanpassing van de statuten van de stichting, die ik nu volgens mij in concept heb klaar liggen. Binnenkort zal ik eens rond gaan kijken welke notaris deze met mij kan doornemen en officieel kan maken. Let wel: niet voldoen aan de eisen betekent ook dat wij de ANBI-status kunnen gaan verliezen, en dus ook de samenwerking met Wilde Ganzen. Op dit moment is de enige actieve vrijwilliger die wij hebben, mijn echtgenoot Stephan, bezig om voor de 1e keer een jaarrekening op te maken. Tot nu toe deed ik dat ook, maar gelukkig neemt hij dit stuk nu van mij over.

Vrijwilligers gezocht.

Kom ik gelijk bij mijn volgende punt. Het runnen van een stichting als Bobbi Bear Nederland kost enorm veel tijd. Vrijwilligerscentrales hebben geen mensen die een jaarrekening maken of een beleidsplan opstellen. En ook dat beleidsplan dat wij hebben loopt dit jaar af. Ook het opstellen van een nieuw beleidsplan kost veel tijd. Ik ga u even uitleggen welke taken er binnen de stichting op mijn bordje liggen:

 • bijhouden wet-en regelgeving voor stichting en de daarvoor benodigde stukken aanpassen of maken
 • opzetten en onderhouden van de website en de betaalmodules daarop
 • bijhouden van berichtgeving op sociaal media accounts op Instagram, Facebook en Linkedin om de vaste donateurs op de hoogte te houden
 • bijhouden inkomsten en uitgaven van de stichtingen
 • maken van een jaarrekening (vrijwilliger Stephan neemt dat dit jaar over)
 • voorzitten en organiseren van bestuursvergaderingen, verslag doen en agenda’s maken en versturen
 • overleg met fondsenwerver
 • doen van projectaanvragen, maken van projectplannen en uitvoeren van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden
 • pitchen bij en benaderen van potentiële samenwerkingspartners ( dit gaat voorzitter Tamara van mij overnemen bij de eerstvolgende gelegenheid)
 • werkoverleg via zoom met Eureka Olivier, opzetten werkverdeling, en verslaggeving van deze overleggen.
 • zorgdragen voor meer bekendheid van Bobbi Bear in Nederland en werven van particuliere donateurs. (hier kom ik dus echt niet aan toe…..en dat is zonde…)
 • coachen ondersteunen van Operation Bobbi Bear in crisistijd en gedurende projecten waarin wij samenwerken.

Als u dit leest bent u mogelijk betrokken bij Operation Bobbi Bear, al dan niet voor onze stichting. Mocht u tijd zien om één van bovengenoemde taken op vrijwillige basis uit mijn handen te nemen, dan spring ik een gat in de lucht. Yihaa!!! Want met hoeveel liefde ik dit de afgelopen 5 jaar ook heb gedaan ( de stichting bestaat pas in 2023 vijf jaar, maar ik was een jaar daarvoor al bezig met alle formaliteiten voor de oprichting en de eerste crowdfundings) ik moet toegeven dat ik het niet meer alleen aan kan.

Dat is natuurlijk een luxe probleem, want het komt omdat wij mooie dingen doen, maar Operation Bobbi Bear heeft ons echt nodig om hun positie te verstevigen en de werkzaamheden vol te houden ondanks alle crisissen waarin zij keer op keer terecht komen. Uiteraard is er ook nog van andere kanten hulp. Vanuit Duitsland en Zweden zijn ook stichtingen actief. Maar elke maand lukt het maar weer net om alles te betalen, en dus kunnen wij niet wegvallen. Vandaar mijn verzoek om je te melden als je handig bent met websites, social media, of particuliere fondsenwerving…Daar kom ik echt niet meer aan toe. .Stuur mij een mailtje op foodforbobbibear@gmail.com, dan neem ik snel contact met je op. Je mag ook bellen op 06-24589581, alleen staat mijn voicemail er vaak op omdat ik veel buiten aan het werk ben.

Ik hoop jullie nu weer aardig te hebben bij gepraat. Een mooie lente toegewenst en tot de volgende keer!

Groetjes,

Brigitte de Ruijter, oprichter en penningmeester

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close