Ontvangen Donaties uitbetaald aan Operation Bobbi Bear

Het allerleukste dat je kunt doen als bestuur van Stichting Bobbi Bear NL is natuurlijk het geld dat is ingezameld overmaken naar de rekening waar het ook echt thuis hoort: Die van Operation Bobbi Bear.

Wij sparen de donaties meestal op tot een bedrag dat het de moeite waard is, ook om transactiekosten voor een wereldbetaling zo laag mogelijk te houden. Gisteren hebben wij 10.000 ZAR (650 euro) overgeboekt. Dit bedrag is voor het grootste deel afkomstig van de verjaardagsinzamelingen van een ex-vrijwilligster en haar moeder! Fantastisch en bedankt familie Bonnemayer!!

Het geld dat is gedoneerd zal door Operation Bobbi Bear gebruikt gaan worden voor het betalen van een aantal rekeningen die nu eenmaal betaald moeten worden, zoals electriciteit, benzine voor auto’s en telefoonrekeningen. Wij noemen dit de “runningcosts”

Op een of andere manier heerst er een beetje een taboe op het doneren voor “running costs” Mensen zien liever dat het geld besteed wordt aan iets dat tastbaar is. Dat begrijpen wij heel goed. Tegelijkertijd begrijpen wij ook dat deze rekeningen niet door de wind kunnen worden betaald. Kleding, voedsel, speelgoed en kindermeubels kunnen misschien nog overgebracht worden, of ingezameld door plaatselijke vrienden van Operation Bobbi Bear. Maar die rekeningen, die moeten gewoon in geld betaald worden natuurlijk. Operation Bobbi Bear kan zelf geen inkomen verdienen. Zij kunnen moeilijk aan zwaar getraumatiseerde kinderen vragen om iets te maken dat verkoopbaar is. En het team van Operation Bobbi Bear werkt al zo veel, en heeft daarnaast ook een gezin, vaak met pleegkinderen. En zoals overal, kan het werk niet doorgaan als de rekeningen niet betaald worden. Besef dat goed voordat u besluit om niet te doneren omdat u vindt dat het geld niet goed besteed wordt. Zonder donaties in geld kan Operation Bobbi Bear niet verder.

Onze huidige crowdfunding is echter wel voor iets tastbaars. Wij willen Operation Bobbi Bear 50 Rape Bags schenken. Dat zijn tasjes die klaar staan wanneer Operation Bobbi Bear moet uitrukken. Er zijn blauwe en roze tasjes, voor jongens en voor meisjes. De inhoud bestaat uit:

  • drinken en eten voor tijdens de lange wachttijden in het ziekenhuis of op het politiebureau
  • schoon ondergoed, deze kinderen komen vaak zonder ondergoed aan in het ziekenhuis
  • Handschoenen om te zorgen dat forensischmateriaal niet verloren gaat
  • een beer om te knuffelen
  • een permanent marker, om op de speciale Bobbi Bear te schrijven
  • Papier en potloden/stiften, om het kind in de gelegenheid te stellen te schrijven of tekenen wat hem is overkomen, als hij dat nog niet op de beer wil doen

U kunt via http://deze link naar de Inzamelingsactie op Facebook doneren.

Op dit moment zijn er 9 tasjes gedoneerd, en kunnen wij uw hulp dus nog goed gebruiken. Deel de actie dan ook zoveel mogelijk met uw vrienden of familie. Of maak uw eigen doneeractie aan, al dan niet op Facebook.

Doe mee! Wij kunnen niet zonder uw steun!

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close