Samen ben je sterker!

Stichting BBN nu ook lid van Partin!

Vandaag kunnen wij u berichten dat wij lid zijn geworden van Partin. En zo worden al onze kleine stapjes langzaam grote stappen. Vorige week tekenden wij de oprichtingsovereenkomst van de Stichting Bobbi Bear Nederland. Vandaag bereikt ons het bericht dat wij zijn toegelaten als lid van de brancheorganisatie Partin.

Vandaag kunnen wij u berichten dat wij lid zijn geworden van Partin.

Wat doet Partin?

(bron: Website Partin)

Partin is een Nederlandse maatschappelijke brancheorganisatie die zich inzet voor de belangen van particuliere initiatieven werkzaam binnen ontwikkelingssamenwerking.

Het Particulier Initiatief (PI) in ontwikkelingssamenwerking bestaat uit zelfstandige actoren die blijk geven van wereldburgerschap door hun capaciteiten (kennis, ervaringen en vaardigheden) inzetten: hier, daar en hier én daar.
Met het actief samenbrengen en verenigen van het PI worden relevantie, kwaliteit, kracht en draagvlak binnen de samenleving zichtbaar en erkend.

Partin versterkt het PI door het stimuleren van onderlinge uitwisseling (ontmoeting en samenwerking), het aanbieden en/of faciliteren van informatie, kennis en advies (dienstverlening) en het streven naar en behoeden van (h)erkenning als zelfstandige maar relevante actor bij internationale samenwerking (belangenbehartiging).
Partin begeleidt haar leden naar het optimaliseren van hun doelstellingen door het faciliteren van ‘tools and trainingen’, het voorzien van informatie en het aangaan van maatschappelijke discussies. De eigen rol van PI in Nederland en binnen ontwikkelingsprocessen wordt daarbij betrokken. Concreet zijn dit de (administratieve) modellen en voorbeelden, maar ook educatieve bijeenkomsten.
Ook onderlinge samenwerking tussen PI hier, daar en hier én daar versterkt dat. De Partindag en andere (virtuele) bijeenkomsten zijn hiervan voorbeelden. Informatie wordt direct op aanvraag, via de nieuwsbrief of via sociale mediakanalen gedeeld. Ook op deze manier wordt een breder publiek bereikt. De site KleineGoedeDoelen is hiervan een duidelijke uiting en komt ten goede aan de bekendheid van PI.

Dit doet Partin met een minimale personeelsbezetting van 0,2 fte. Daarnaast neemt het bestuur een aantal taken op zich, zoals PR, websitebeheer, financiën, ontwikkeling leermiddelen (tools). Het bestuur is geheel onbezoldigd. Daarnaast kan Partin rekenen op vrijwilligers en stagiaires.

De Stichting Bobbi Bear Nederland is erg blij met dit lidmaatschap. Binnenkort zullen wij aansluiten bij de activiteiten van Partin, en hopen daar veel te leren. Daarnaast hopen wij na enige tijd met onze ervaring ook iets te kunnen betekenen voor de andere leden van Partin.

 

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close